Skarvan og Roltdalen nasjonalpark er et av de største uberørte fjell- og skogsområdene i Trøndelag.

Her finner du sjeldne fuglearter, et stort antall merkede turløyper, og gode jakt- og fiskemuligheter som gjør nasjonalparken svært populær.

Hytter og merkede løyper

I nasjonalparken finner du et veldig godt nettverk av merkede turstier. Rutenettet binder Roltdalen sammen med rutenettet i Sylan og rutenettet til Nord-Trøndelag Turistforening. Et tyvetalls hytter er også tilgjengelige for overnatting, av disse er Schultzhytta den eneste betjente.

Kvernfjellvatnet i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark. Foto: Rune Garberg

Rikt dyreliv

Gode bestander av skogsfugl, rype og hare gjør området populært for jegere, og mye ørret og røye lokker fiskeentusiastene. Er du heldig kan du også møte sjeldne fuglearter som storlom, bergand, hønsehauk, kongeørn, jaktfalk og dvergspett.

Kulturminner

I Skarvan og Roltdalen finner du mange spennende kulturminner som vitner om menneskelig aktivitet i over 2000 år. Blant aktivitetene som har funnet sted er gruvedrift og kvernsteinutvinning.

Du vil kanskje også like