Buss er et populært transportmiddel når man skal forflytte seg i ukjente landskap. Flere interregionale bussruter gjør det enkelt å reise i Trøndelag med buss.

For mer informasjon om bussruter og bussutleie kan du se på de enkelte busselskapenes hjemmesider nedenfor.

Trønderbilene dekker det meste av kollektivtrafikken nord i Trøndelag, Hitra/Frøya og Fosen. Tilbyr også turkjøring og godskjøring.

AtB har ansvaret for kollektivtjenesten sør i Trøndelag. De står for rutekjøringen i Trondheim og nabokommunene, men har også ansvaret for alle andre lokalruter i Trøndelag. I tillegg trafikkeres strekningene mellom Trondheim og henholdsvis Støren, Røros, Oppdal, Orkdal og Trøndelagskysten.

Foto: AtB

Nettbuss har ansvaret for flybussen mellom Trondheim og Værnes og tilbyr turkjøring.

NOR-WAY Bussekspress er Norges største ekspressbusskjede med ca. 40 ekspressbussruter. Rutenettet dekker det meste av Norge og det er flere ruter til, og i, Trøndelag.

Andre måter å reise i Trøndelag på