Her finner du selskapsinformasjon om Trøndelag Reiseliv AS.

Om Trøndelag Reiseliv AS

Selskapet ble etablert i 1991 under navnet Midt-Norsk Reiseliv AS. Firmanavnet ble endret til Trøndelag Reiseliv AS i mai 2004. Formålet med etableringen av selskapet var å videreføre og forsterke markedsføringen av Trøndelags reiselivstilbud innen ferie og fritid etter at reiselivsrådene i Nord- og Sør- Trøndelag ble avviklet. Ideen bak etableringen var å skape et landsdelsselskap som skulle koordinere felles markedsaktiviteter rettet mot reisearrangører og publikum i utlandet.

Våre kunder

Trøndelag Reiseliv sine kunder består i hovedsak av de mange destinasjonsselskapene som finnes i regionen. I de områder som ikke dekkes av et fungerende destinasjonsselskap arbeider vi direkte opp mot bedriftene.

Få enkeltaktører makter på en tilfredsstillende og effektiv måte å markedsføre seg i utlandet alene. Det er derfor Trøndelag Reiseliv sin oppgave å samle bedrifter, destinasjoner og reiselivslag til felles markedsinnsats. Målet er kortest mulig vei til lavest mulig kostnad fra bedrift til kunde.

Forretningsidé

Trøndelag Reiseliv AS skal være redskap for reiselivsnæringen, øvrige opplevelsesnæringer, øvrig servicenæring, kommuner og fylkeskommuner i Trøndelag med formål å gjennomføre en kostnadseffektiv utvikling, profilering og samlet markedsføring av landsdelens reiselivstilbud.

Forretningsområder

Selskapets drift er inndelt i fire forretningsområder:

  • Profilmarkedsføring; Presentasjon av landsdelen som reisemål.
  • Produktmarkedsføring; Presentasjon av landsdelens reiselivsbedrifter.
  • Kampanjeoppfølging; Oppfølging av kampanjer, veiledning og formidling overfor individuelle gjester, turoperatører, presse og andre.
  • Innovasjonsarbeid; markedsføring – kompetanseheving – organisering – produktutvikling – vertskap – m.m.

 

Kontakt

Trøndelag Reiseliv AS
Nordre gate 10
7011 Trondheim

E-post: post@trondelag.com
Telefon: + 47 73 84 24 40