Open menu
Fiskeværet Sør-Gjæslingan
©Martin Jehnichen

Fiskeværet Sør-Gjæslingan

Kilde: Visit Namdalen AS

I det nasjonalt fredede kulturmiljøet i fiskeværet Sør-Gjæslingan kan du sommers tid bo på museum i historiske rorbuer eller i væreierens standsmessige bolig langt ute på Follahavet.

Kystmuseet Norveg drifter 11 rorbuer med enkel standard. Det er også mulig å leie leilighet i Væreierboligen (Kjøpstu), som har høyere standard. For grupper er det også mulig å leie selskapslokaler. Sjekk ledig kapasitet og bestill opphold online.

Du er avhengig av båt for å komme til Sør-Gjæslingan. Vær oppmerksom på at hurtigbåten m/s «Foldafjord» anløper Sør-Gjæslingan onsdag, fredag og søndag i tidsrommet 19. mai – 27. august. Lørdager også i tidsrommet 24. juni – 19. august. Båttransport fra flere steder på Namdalskysten. Sjekk www.fosennamsos.no/namsos-roervik-leka.

Sør-Gjæslingan kan også oppleves på dagstur med offentlig hurtigbåt lørdag og søndag. Eksempel på avgang er lørdager kl. 09.30 fra Namsos i tidsrommet 24.juni – 19. august, og søndag kl. 11.15 fra Rørvik i tidsrommet 21. mai – 27. august. Plass må bestilles til båten (tlf. 415 13 622) innen kl. 16 fredag før reisen.

Mer informasjon:
Telefon: +47 48880024
Epost: post@museetmidt.no
Web: kystmuseetnorveg.no
Strandgata 7
7900 Rørvik

Sjekk ut steder i nærheten