Opplevelser

Fantastisk natur, skjulte og kjente skatter, et hav av matopplevelser – og alltid til stede er trønderen. På kryss og tvers av regionen vår vil du oppleve det vi så stolt kaller «Den Trønderske Drivkraften» – i det legger vi vår iboende trang til å skape og bevege oss framover. Dette kommer til syne i hvordan vi skaper opplevelser i naturen, hvordan vi tar vare på historien og smelter den sammen med fremtiden, og det kommer til uttrykk i Trøndelag som spisskammers og Trondheim som Michelin-by. Ready – set – go!

Unike opplevelser

Kunsten å forstå

Bli ett med elementene

Skap minner med flokken

Gjestebud i verdensklasse

Kjente og skjulte skatter