Alle som fisker i sjøen må følge minstemålbestemmelsene. Målet med disse er at flere småfisk skal få leve til de blir store nok til å formere seg.

De kystnære fiskeressursene er under press, og vi trenger en sterkere felles innsats for at også de som kommer etter oss får glede av fritidsfiske i Norge. Fisken i havet tilhører oss alle, og må bevares for fremtiden.

Hovedregler

Fra 1. januar 2010 har alle som fisker i sjøen måttet følge minstemålbestemmelsene. Målet med disse er at flere småfisk skal få leve til de blir store nok til å formere seg.

Sportsfiske i sjøen er gratis. Det stilles ikke krav om betaling av fiskeravgift eller kjøp av fiskekort for fritidsfiske med stang eller håndsnøre etter saltvannsfisk. Det samme gjelder for fiske i sjøen etter sjøørret, laks og sjørøye.

Likevel kan det være lokale fredningssoner rundt elvemunninger. Fisket kan pågå hele året.

Det er ditt ansvar å følge med på endringer i reglene.

Utenlandske turister

Utenlandske gjester er selvsagt også velkommen til å fiske gratis i sjøen i Norge, hvis de følger noen enkle regler.

Håndholdte redskaper
Utenlandske turister kan kun bruke håndholdt redskap ved fiske i sjøen. Turister får ikke bruke garn, teiner, ruser, liner og lignende.

Troféfisk
Du kan ta med deg opp til 15 kilo fisk og i tillegg én (hel) troféfisk ut av landet. Ferskvannsfisk som laks, ørret og røye er unntatt fra 15-kilosregelen.

Salg av fangst ved fiske i sjøen
Utenlandske turister har ikke lov til å selge fangsten sin.

Regler ved oppdrettsanlegg

Du må være mer enn 100 meter fra nærmeste oppdrettsanlegg når du fisker. All båttrafikk skal skje minst 20 meter unna oppdrettsanlegg, medberegnet anleggenes festeanordninger.

For flere detaljer om lover og regler ved fiske i sjøen, se Fiskeridirektoratet sine hjemmesider.

Du vil kanskje også like