Lierne nasjonalpark har et mangfoldig dyre- og planteliv, nærmest uberørt natur, og byr på flotte friluftsopplevelser.

Naturopplevelser i Lierne

Lierne nasjonalpark er kjent for gode jakt- og fiskemuligheter. I de fleste fjellvatna finnes ørret, i noen vann også røye. Nasjonalparken er også et sikkerstikk for de som liker å plukke sopp og bær.

Området er godt egnet til turgåing, men det er få merkede stier og åpne hytter. Både i og utenfor nasjonalparken har Lierne fjellstyre hytter som det er mulig å leie. Fjellstyrene leier ut båt i flere vann.

Lakavatnet. Foto: Steinar Johansen

Mangfoldig dyreliv i nasjonalparken

Arealkrevende dyrearter som bjørn, jerv og gaupe finner godt livsgrunnlag i Lierne nasjonalpark. Fjellreven har også tilhold i området.

Spor fra istida

For geologiinteresserte er Lierne nasjonalpark et spennende område. Istidslandskapet byr på flere sjeldne landskapsformer, og her finnes både rogenmorener, drumliner, eskere og spylerenner.

Les mer om Lierne nasjonalpark.

Les UT.no sin artikkel om hva du kan oppleve i villmarka i Lierne.

Du vil kanskje også like