Gaula har alltid figurert blant de beste vassdragene i landet på laksestatistikken, og årlig fiskes det mellom 25 og 50 tonn her.

Sør i Trøndelag er Gaula en suveren ener når det gjelder utstrekning, fangststatistikk og økonomisk utnyttelse. Årlig fiskes det mellom 25 og 50 tonn her.

Gaula er ei vill elv som er vernet mot vassdragsreguleringer av hensynet til den store lakse- og sjøørretstammen. Store deler av elva er godt tilgjengelig for sportsfiskere, med vei på begge sider. Fluefiske er den mest populære fiskeformen her, men alle fiskeformer er tillatt de fleste plasser.

Elva er lakseførende opp til Eafossen i Holtålen, som er en strekning på hele 113 km. Total lakseførende strekning med sideelvene er ca. 200 km.

Informasjon om Gaula:

Lakseførende strekning:  ca 200 km inkl sideelver
Nedbørsfelt:                     3658 km2

Les mer om laksefiske i Gaula her.

Du vil kanskje også like