Spelet om Heilag Olav på Stiklestad
Foto: Espen Storhaug

Olav Haraldson tapte slaget på Stiklestad, men vant nordmennenes sjel.

Olav II Haraldsson er mest kjent som helgen og vikingkonge av Norge. I levende live var han først og fremst en kriger og eventyrer som oppsøkte slag, rikdom og allianser rundt omkring i Nord-Europa.

Olavs tilnavn Olav Digre tilsier at han var en stor, grovbygd mann. Fra gamle kvad og krøniker vet vi at Olav var med i angrepet mot og beleiringen av London i 1009. Han beleiret og plyndret også Canterbury, og herjet i Frankrike og sloss med fiender i Sverige og Danmark. Våren 1014 allierte Olav seg med kong Ethelred II, og Olav og hans menn sluttet seg til Ethelreds hær for å gjenerobre England fra danskene. Danske Kong Knut flyktet tilbake til Danmark.

I juni 1015 returnerte kong Knut til England. Olav skiftet da side, og støttet Knuts invasjon. Olav ble med Knut til de hadde erobret Wessex. Senere fulgte en maktkamp med danske kong Knut, der målet var å herske over Norge.

Olav Haraldsson ble til sitt drept på Stiklestad, siden omtalt som slaget ved Stiklestad.

En bonde på Stiklestad tok vare på liket. Siden ble Olav brakt til Nidaros (Trondheim) og gravlagt. På folkemunne og i legendene fortelles at flere mirakler skjedde, blant annet at Olavs hår og negler vokste etter hans død, og at blinde fikk synet tilbake etter kontakt med kroppen til den døde kongen. Historiene om miraklene rundt Olav fikk feste i Europa, og han ble erklært som helgen i 1031. 

Nidarosdomen / NDR /
Foto Knoff

Nidarosdomen ble senere bygget over hans gravsted, og har i snart tusen år vært Nord-Europas viktigste pilgrimsmål.  

Til minne om slaget og helgenkongen ble stykket Spelet om Heilag Olav skrevet, en dramatisk fremstilling av det som skjedde den siste tiden frem mot Kongens død. Spelet hadde urpremière i 1954, og frem- føres på Stiklestad hver sommer. Forfatter av Spelet er Olav Gullvåg, og musikken er komponert av Paul Okkenhaug.

Historiske opplevelser og aktiviteter hele sommeren