I anledning Kulturminneåret 2009 lagde Norsk Fyrhistorisk Forening ei sjøløype for båtfolk som er interessert i historien til fyr og andre sjømerker på trøndelagskysten.

Sjøløypa omfatter 18 fyr, 1 tåkeklokke, 3 lykter og 2 varder, i 12 kommuner i gamle Fosen len. Løypa gir et innblikk i de utfordringene Kystverket har stått overfor i mer enn 200 år, i arbeidet med å trygge sjøfart, fiskeri og bosetning i dette kystområdet.

Det er utviklet et løypehefte med informasjon om alle de 24 sjømerkene, med bilder og kart. Norsk Fyrhistorisk Forening (NFHF) er en frivillig, landsomfattende organisasjon fra 1966. NFHF arbeider for å spre informasjon om fyrhistorien, og for å fremme vern og ny, ideell bruk av norske fyrstasjoner. Foreningen skal være et møtested for alle som er interessert i fyr- og merkevesenets historie, et bindeledd mellom mennesker, lag og styresmakter som på ulike vis arbeider for å ta vare på minner og minnesmerker, til glede for seg selv og til berikelse for kommende generasjoner.

Les mer om sjøløypa «fra fyr til fyr i fosen» her.

Du vil kanskje også like