I Forollhogna nasjonalpark kan du la deg fascinere av villreinstammen eller komme tett innpå lirypa. Det lette terrenget passer godt til vandring, jakt og fiske.

Villrein i Forollhogna

I Forollhogna nasjonalpark er du gjest i villreinens rike. Norges mest produktive villreinstamme er kjent for store bukker med mektige revir. Både vinter og sommer beiter den sårbare villreinen i området.

Tilgjengelig, ikke tilrettelagt nasjonalpark

Forollhogna er lite tilrettelagt for ferdsel, men det lette terrenget er lett tilgjengelig for tradisjonelt friluftsliv året rundt. Pilegrimsleden til Nidaros går gjennom Forollhogna, og for en ekstra lærerik opplevelse kan du bli med en lokal guide på tur. Flere aktører tilbyr overnatting i utkantene av nasjonalparken.

Forollhogna nasjonalpark_Fiske i Forollhogna_Foto: Tomas-Lillehagen

Jakt og fiske

Både elg og jerv streifer i området, og hare, rev og flere smågnagere er et vanlig syn. Det vekslende landskapet er ideelt for mange fuglearter, som svartand, havelle, bergand og sjøorre. Fjæreplytten lever vanligvis ved kysten, men tilbringer hekketiden her.

Du vil kanskje også like