Femundsmarka nasjonalpark byr på vakre padleturer, ørretfiske som ikke står tilbake for noe, og landskjent moltefangst. I et av de største sammenhengende villmarksområdene i Sør-Skandinavia får alle sansene sitt.

Med kano og fiskestang i Femundsmarka

Nesten halvparten av alle som besøker Femundsmarka nasjonalpark drar på kano- eller fisketur. Innsjøer på rekke og rad, både på norsk og svensk side, gjør at man kan få sett store deler av området ved bruk av kano.

Fiskestang er obligatorisk i Femundsmarka, og i tillegg til ørreten biter også abbor, røye, harr, sik, lake og gjedde godt. På vinteren er isfiske etter røye svært populært.

Sommerrute med buss

Med rute 340 kommer du deg fra Trondheim til Røros. Om sommeren kan du reise fra Røros til Synnervika med rute 540 for å ta båten M/S Fæmund II videre innover vakre Femunden. Se rutetider på atb.no. 

Nord i Femundsmarka. Foto: Bernartwood

Beroligende natur

Femundsmarka består i stor grad av rolige landskapsformer med småkupert åslandskap innimellom, men enkelte topper strekker seg opp mot 1500 moh. Et særtrekk ved nasjonalparken er rogenmorener, smale rygger som strekker seg ut i innsjøene og danner spennende landskap med øyer og nes.

Dyreliv

På og rundt de mange fiskevannene er det mye fugl å se, som fiskeørn, kongeørn og hønsehauk. Rundt Lille Grøvelsjø kan man også møte brushane og svømmesnipe. En moskusflokk har utvandret fra Dovrefjell, bjørn og gaupe finnes, og jerv og oter har fast tilhold i området.

Les mer om naturopplevelser i Femundsmarka nasjonalpark.

Du vil kanskje også like