Mange forbinder Dovrefjell med moskus, men spennende vegetasjon, et rikt dyre- og planteliv og god framkommelighet gjør nasjonalparken til et populært mål for alle typer friluftsmennesker.

God tilgjengelighet

Et bredt nettverk av oppmerkede løyper gjør Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark godt tilgjengelig. Det er også god tilgjengelighet på turisthytter, noe som gjør området ideelt for lengre utflukter.

Viewpoint Snøhetta. Foto: Ove Karlsvik

Rik fauna og flora

Dovrefjella-Sunndalsfjella har svært stor variasjon i vegetasjonen, med alt fra karrige snaufjell og våtmarksområder til frodig lyngmark. Av sjeldne vekster kan nevnes norsk malurt og fjellvalmue, og disse med flere har trukket hobby- og fagbotanikere til området i flere hundre år.

På Dovrefjell finner du en av de siste bestandene av Vill fjellrein, og blant annet jerv og den utsatte fjellreven, kongeørn og jaktfalk. Et særmerke for Dovrefjell er moskusen. Mang en bil har slakket farten over fjellet i håp om å få et lite glimt av det sjeldne og mektige dyret.

I tillegg er det fine forhold for fiske og småviltjakt, og ved flere fjellvann kan man leie båt.

Les mer om naturopplevelser i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark.

Du vil kanskje også like