Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark i Trøndelag er en av de største nasjonalparkene i Norge, med fantastisk turterreng og mange plante- og dyrearter.

Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark i Trøndelag er en av de største nasjonalparkene i Norge, og har fantastisk turterreng og mange sårbare plante- og dyrearter.

Reinsdyrflokk i Blåfjella/Skjækerfjella Nasjonalpark. Foto: Bernartwood/trondelag.com

Dyrerik nasjonalpark

Nasjonalparken er kjent for mye rype og skogsfugl. I de høyereliggende vannene biter både ørret og røye godt. Elg kan også jaktes, men ikke i tidligere Gressåmoen nasjonalpark.

I dalene og mange av liene er det mye hjort og rådyr, og jerv, gaupe og bjørn observeres jevnlig. I området er det også mange våtmarksfugler, rovfugler og ugler, flere på lista over sårbare og truede arter.

Blåfjella/Skjækerfjella Nasjonalpark. Foto: Bernartwood/trondelag.com

Flott turterreng

Store deler av Blåfjella-Skjækerfjella består av lave fjell og snilt terreng. Det karakteristiske med området er de mange fjelldalene, gammel bosetning og store sammenhengende skogsområder som er relativt uberørt av mennesker. Vegetasjonen preges også av store myrer, glissen skog og bart fjell. Midtiklumpen på 1333 m.o.h. er nasjonalparkens høyeste fjell.

Turistforeningens hytter

For lengre turer er det godt å vite at det finnes flere overnattingsmuligheter. Turistforeningen stiller Holden Fjellgård og Skjækerdalshytta til selvbetjent disposisjon, og det er også flere andre overnattingsmuligheter.

Du vil kanskje også like