Viklemshaugen
©Kristian Pettersen

Viklemshaugen

Flere monumentalhauger dominerer landskapsbildet på Ørlandet. Viklemshaugen er større enn både Oseberg og Gokstadhaugen. Nesten like store er gravhaugene på Opphaug og Hovde. Storhaugene viser at Ørlandet var et sentralt og strategisk sted i jernalderen ved innseilingen til Trondheimsfjorden. Med rikt jordsmonn og god tilgang på fisk var Ørlandet et attraktivt område som la grunnlag for mange mektige høvdinger. Haugene ble plassert slik at de var synlige fra sjøen. Størrelsen på haugene vitner om en tid med velstand og makt.