Titran kapell
©Frøya sokn

Titran kapell

Titran kapell går, som kapell, tilbake til 1912. Men kapellet har en forhistorie som bedehus som går tilbake til 1873. Titran bedehus var et av de første bedehusa som ble bygd på Frøya, og det hadde en egenarta, 8-kanta form. Dette bedehuset utgjør i dag skipet (menighets-rommet) i Titran kapell. Bedehuset ble i 1912 påbygd gang, kor, prestesakristi, dåpssakristi og klokketårn. Det fikk kirkeinnredning og ble innvidd til kirkelig bruk 4. desember samme året.

Det var titterværingene sjøl som stod for bygging og drift både av bedehuset og kapellet. Slik var det helt fram til 1950-åra, da menighetsrådet og kommunen overtok ansvaret.

Titran gamle kirke og kirkegård

Titran har også tidligere vært kirkested. Det stod ei lita vær-kirke her, antakelig fra 1400-tallet og fram til ca 1780, da den forfalt. Den gamle kirka stod et stykke øst for nåværende kapell. Det var også kirkegård (gravplass) til kirka. Den lå på haugen øst for kirka. Kirkegården eksisterer fortsatt, men er tatt ut av bruk.