Sula kapell

Sula kapell

Den første kirka på Sula antas å skrive seg fra det 12. århundre, til tross for at den første gang nevnes i Reformatsen av 1589. Som følge av endring i befolkningsstrukturen ble det i 1740 bestemt å flytte kirkestedet fra Sula til Sletten (Sletta) inne på Frøya. I 1755 ble kirka flyttet til Sletta på Frøya, hvor den sto helt frem til 1880.

Nye Sula kapell ble innviet i 1925 av sogneprest Asbjørnsen. Den søndagen var det forrykende vær og mange av de som hadde bestemt seg for en tur til Sulas store høytidsdag måtte bli hjemme. Allikevel var det under gudstjenesten ca. 250 mennesker i kapellet, som er bygget med 200 sitteplasser. Den første barnedåpen fant også sted innvielsesdagen.

En lokal, sjøllært mann, Martin Pettersen, tegnet kapellet og hadde tilsyn med bygginga. Det er et kombinert kapell og forsamlingshus. I vestenden er et tilbygg i to etasjer, med forsamlingssal i andre etasje.

Sula kapells altertavle er en kopi av Carl H. Bloch sitt maleri Christus Consolator som betyr Kristus Trøsteren. Dette er et mye brukt motiv på altertavler. Carl Heinrich Bloch (født 23. mai 1834, død 22. februar 1890) var en dansk kunstmaler og er særlig kjent for sine historiske og religiøse bilde.

Kapellets arkitektur speiler det tidlige 1900-tallets høytidsstemte nasjonale strømninger i jugendstil og nybarokk.