Støvelfossen
©Dan Ågren

Støvelfossen

Se laksen hoppe i fossen, eller se på laksefiskerne ved fossen. Fossen ligger i Stordalselva, 1 km fra Årnes. Parkeringsplass og tilrettelagte trapper ned til plattform ved fossen.