Storfosna kirke er en langkirke fra 1913
©Petter Bueng

Storfosna kirke er en langkirke fra 1913

Storfosna kirke er en langkirke fra 1913. Byggverket er i tre og har 150 plasser.

Historikk – Storfosna kirke

Det ble bestilt en kirkeklokke på 100 kg hos O. Olsen & Sønn, Nauen pr. Tønsberg. Den kostet 120 kr.

Det ble en høytidsdag torsdag 11.desember 1913. Da kirkeklokken ringte og varslet at innvielsesdagen for kapellet var kommet, gikk de geistlige iført sitt kirkelige skrud i prosesjon fra Storfosen gård til kapellet.

Tanken om å bygge kirke ble først lansert i 1887, men allerede åtte år tidligere hadde storfosningene søkt kommunen om å få anlagt en gravplass på øya.

Eieren av Storfosna har gitt tomt til både kapellet og kirkegården. Inventar til kirken er gitt som gaver fra flere ulike personer, familier og foreninger.