Stadsbygd kirke
©Petter Bueng

Stadsbygd kirke

Stadsbygd kirke ble innviet i 1842 og er av tidligere tider hovedkirka i sitt prestegjeld. Ved siden av kirken ligger Stadsbygd prestegård hvor Prosten i Nord-Fosen prosti bodde (nå prosten i Fosen prosti, som også bor der).

Stadsbygd kirke er bygget i tre og har langplan og 470 sitteplasser.                                                                             Kirken har vernestatus automatisk listeført (1650-1850).   

Ved siden av kirka ligger rester av tomta etter den gamle kirka som brant ned i 1837.

Arkitekt: Linstow type / Chr. A. Broch