Stabben fort
©Siri Iversen

Stabben fort

Stabben fort er et krigsminnesmerke og et solid byggverk ved Titran på Frøya. Bygget ble satt opp under krigen av 150 russiske og serbiske krigsfanger. Anlegget ble påbegynt våren 1941 og har flere underjordiske bunkere og ganger

Et hundretalls tyskere kom til Titran under krigen og Stabben fort var et av mange lignende bygg som ble bygd for å angripe de alliertes skip. Poenget med fortet var å bruke kanoner til å skyte på skip, men kanonen ble i løpet av krigsårene kun brukt en gang og det skyldtes en misforståelse.