Sørdalskvenna

Sørdalskvenna

Bygdekvern, som viser teknikk for melproduksjon. Kverna ligger like ved Sørdalen skole. Omvisning og demostrasjon kan bestilles.

Første søndag i august arrangeres den tradisjonelle Sørdalsdagen. Da er kverna i bruk, og du kan få kjøpt den etter hvert så kjente kvennagrauten, kokt på mel malt på kverna.