Rusasetfjellet
©Kjell Vingen

Rusasetfjellet

Fjellområde med noe tilrettelegging for turbruk. Adkomst fra området ved Yrjarsheim.

Adkomsten inn i området er forholdsvis utilgjengelig utenom tilrettelagte stier. Høyeste topp er Osplikammen: 286 m o h. Variert landskap og interessant planteliv.

Det er utarbeidet turkart for området, der det også er gitt opplysninger om flora og fauna og om områdets historie.