Rissa Bygdemuseum
©Museet Kysten Arv

Rissa Bygdemuseum

Rissa bygdemuseum er betjent med omviser deler av sommersesongen. Med på omvisningen får du høre mer om klosterkirken på Rein, om de gamle ruinene, nonnenes klosterhage og det flotte stianlegget. I tillegg får du omvisning i Rein kirke (Bojerkirka), meierimuseet, Johan Bojer-utstillinga og Borgstua hvor arbeidsfolket på Rein holdt til. Hovedbygningen på Reins Kloster er i privat eie og er således ikke en del av omvisningen.