Reins Kloster
©Petter Bueng

Reins Kloster

Det eldste og mest kjente historiske området i Rissa er Reins Kloster. Her var det kongsgård i vikingtida, og mange av Norges konger og dronninger kan føre slekta si tilbake til Rein. På 1200-tallet opprettet hertug Skule et nonnekloster på gården, og i 300 år var dette et viktig religiøst og kulturelt sentrum.

Ruinene etter den prektige klosterkirka preger fremdeles området, selv om mye er borte etter at stein fra klosterkirka ble brukt under gjenoppbygging av Vår Frue kirke i Trondheim på 1600-tallet. I 1704 overtok familien Horneman gården. Den gang var Rein et storgods med eiendommer fra Namdalen til Nordmøre.

I dag er det 8. generasjon Horneman som driver gården. Rissa Bygdemuseum har omvisninger på Rein hele sommeren.

I parken som omgir klosteret er det også fint å vandre omkring på egen hånd. Det er satt ut informasjon som forteller om historien og naturen på stedet. Rein kirke har også en naturlig plass i bildet. Kirka er en gave fra bygdas store dikter, Johan Bojer, som vokste opp på husmannsplassen Fætten under Reins Kloster. Johan Bojers liv presenteres i en egen utstilling på Rein.