Rein kirke - også kalt
©Petter Bueng

Rein kirke - også kalt "Bojerkjerka"

Forfatteren Johan Bojer tok initiativet og stilte midler til å sette opp ei ny kirke så lik den gamle som mulig. Den ble innviet i 1932 og er også kalt "Bojerkjerka" i dagligtale.

Rein kirke ligger like ved Reinsklosteret. Den er bygget i tre og ble oppført i 1932. Kirken har korsplan og 400 sitteplasser og den  har vernestatus. Arkitekt var Helge Thiis.

Rein var sentralt i middelalderen

Rein var en av de sentrale lendmannsgårder gjennom det meste av middelalderen. Eldste omtale av en kirke er fra 1589. Den lå som anneks til sognekirken på Alshaug i Stadsbygd og ble betjent annenhver helligdag. Den eldste kjente kirken på Rein var en stavkirke. Den ble ifølge Schøning revet rundt 1650.

Rein kirke – historikk

Etter at Rein kirke ble revet og Rissa kirke ble bygd, ble savnet stort etter den gamle Reinskirka. Forfatteren Johan Bojer tok initiativet og stilte midler til å sette opp ei ny kirke så lik den gamle som mulig. Han satte også av et fond slik at kirkebygget skulle holdes ved like. Kirka er også kalt «Bojerkjerka» i dagligtale.