Ørland kirke fra middelalderen

Ørland kirke fra middelalderen

Kirkestedet er gammelt, og den eldste delen av kirka er fra 1300-tallet. Kirka er bygd av jordstein med marmor i hjørnene.

Storm og ild har herjet Ørland kirke

Storm og ild har ødelagt Ørland kirke, men trolig står kirka slik den har vært i flere hundre år. Den opprinnelige steinkirken som stod på Viklem og ble kanskje reist allerede på 1100-tallet eller 1200-tallet. Ørland kirke nevnes i et dokument fra 1342.

Vakre glassmalerier

Hvor gammel steinkirken på Viklem er, finnes det ingen sikre opplysninger om, men historiske kilder fører oss til før 1342. Interiøret er av nyere dato, siden kirken ble brannherjet i 1854. Det vakre glassmaleriet mot øst som viser "Kristi oppstandelse", er laget av domkirkearkitekt Gabriel Kielland i 1921. Samme kunstner har malt altertavlen med motivet "Kristi gravleggelse". Døpefonten fra 1894. Lysekronen i skipet er fra 1899. En minnetavele over J. O. Stranden og O. K. Staldvig, som falt i slaget på Københavns Rhed 1801 er skåret av J.M. Lund. Kristusfiguren på nord-veggen i koret er fra 1858. Orgelet fra 1972 er bygd av Norsk Orgel og Harmoniumfabrikk og har elektriske overføringer.

Minnesmerker fra 2. verdenskrig

Det er to gallerier i Ørland kirke. Det første orgelet, av i alt 3, kom i 1882. Det nåværende orgel kom i 1972. Kirka er påbygd flere ganger – senest i 1960. Kirkegården har minnesmerker over russiske og jugoslaviske falne fra annen verdenskrig.

To meter tykke vegger

Ørland kirke har 372 sitteplasser. Veggene i kirka har hvitkalkete gråsteinsmurer som er ca. 2 meter tykke. Murene er fra middelalderen. Kirketårnet har 8-kantet klokkehus med høyt tak i pyramideform.