Nøkkelhaugen, Uthaug
©Kristian Pettersen

Nøkkelhaugen, Uthaug

Stor gravrøys fra forhistorisk tid.

Antakelig Sør- Trøndelags største gravrøys fra forhistorisk tid - med en diameter på 40 meter, og en høyde på 4 meter.
Slike monumentalt beliggende gravrøyser som er plassert alene er sannsynligvis fra bronsealderen, men kan også være fra jernalderen. Det må dreie seg om ei høvdingegrav - det skulle makt og myndighet til å organisere bygging av et slikt gravmæle.

Gravminnet er plassert slik at det skulle sees av forbipasserende langs skipsleia.