Nes kirke i Bjugn er en langkirke fra 1878
©Bjugn kommune

Nes kirke i Bjugn er en langkirke fra 1878

Nes kirke ligger på Hellem i Bjugn kommune og ble innviet i 1879. Gamle Nes kirke (1774 - 1879) ble flyttet og er nå Austefjorden kapell. Den nye kirken er oppført i laftet tømmer, ut- og innvendig panelt og er god og rommelig med opptil 500 sitteplasser.

Tidligere kirker i Nes

Det ble bygd en kirke på Nes en gang mellom 1520 og 1536, sør for der kirken ligger i dag. I de følgende århundrene var det perioder der kirken var i ganske dårlig forfatning. Det var 8 gårder som soknet til kirken og pliktarbeid og utgifter til vedlikehold ble ganske utfordrende.

I 1770 tok folk på Nes initiativ til å få bygget opp igjen sitt gudshus. I 1774 stod Nes kirke ferdig på Berg.

Oppussing nes kirke

I jubileumsåret 1979 ble kirken malt utvendig på dugnad. I forbindelse med bispevisitasen høsten 2002 ble gulvet i koret fornyet med frivillig innsats. Og sommeren 2003 ble forloverstoler pusset opp, skinnet på alterringen skiftet og alterringen med sin forgylling malt opp. Puter til benken og bønneglobe innkjøpt for midler samlet inn fra menigheten og på konserter.