Namdalsmuseet
©Kystriksveien Reiseliv

Namdalsmuseet

Namdalsmuseet ligger like ved sentrum av Namsos. I dag er museets hovedarbeidsfelt kulturhistorien for midtre og indre Namdal. Museet består av 24 hus og over 13 000 gjenstander og fotografier. Som kulturhistorisk museum har Namdalsmuseet gjenstander spredt over en rekke tema.

Museet ble stiftet i 1926 etter folkemuseumsmodellen som distriktsmuseum for hele Namdalen. Hovedvekten av samlingen er konsentrert om gammel bondekultur, skog- og utmarkshistorie og hospitalhistorie.

De eldste gjenstandene er fra 1500 – tallet, men hovedvekten av gjenstander dateres tilbake til 17-, 18- og 1900-tallet. Namdalsmuseets formidling til publikum skjer gjennom museets faste utstillinger i de ulike husene, våre pedagogiske opplegg tilpasset ulike klassetrinn og gjennom våre ulike arrangement. I løpet av året arrangeres blant annet Museets Dag, Kulturmartna og Julemarked.

Guiding i sommersesongen mellom juni og august, ellers på forespørsel. 

20. og 21. august arrangeres Kulturmartna med salgsboder og aktiviteter for store og små.

Sjekk ut steder i nærheten