Kulturminneområdet på Refsnes
©Petter Bueng

Kulturminneområdet på Refsnes

Historien på Refsnes i Stjørna (mellom Hasselvika og Sørfjorden) går tilbake til steinalderen. Her kan du vandre gjennom 9000 års historie og se videoer av historiske hendelser og drama på din smarttelefon.

Fra nyere tid finner du også et gammelt rettersted, info om et laksevarp, en isdam hvor man tok is til ishuset på gården og en bauta over menn fra Stjørna som deltok i Napoleonskrigene 1801-1814. 

Gratis trådløst nett.