Jettegryta ved Reppkleiva i Roan
©Albert Larsen

Jettegryta ved Reppkleiva i Roan

Jettegryta ligger like ved veien ved Reppkleiva i Roan i en høyde på 20-30 meter over veien. Det er god parkering på opparbeidet parkeringsplass, og det er bygd ei trapp opp til jettegryta med hele 136 trinn. Hvert trinn er sponset fra næringsliv, lag og foreninger med påskrift på de ulike trinnene.

Denne jettegryta er Nord-Europas største i granitt. Når du kommer opp befinner du deg midt i jettegryta. Her kan du se hvordan isen og brevannet laget svære hull og groper i fjellet. Fjellet rundt er glatt. Jettegryter har oppstått ved at en breelv har satt stein og grus i turbulent bevegelse under isen mot slutten av siste istid, for over ti tusen år siden.

Jettegryta er skiltet, og ligger ca. 1 km før Reppkleiv bro når en kommer kjørende fra Åfjord.

Jette betyr troll eller kjempe.