Gravhaugene på Valseidet

Gravhaugene på Valseidet

Bjugn er en kystkommune og her som i store deler av landet ellers utgjør gravminner vår største kildegruppe fra jernalderen. Fortsatt ligger 450 gravminner bevart i landskapet, og disse forteller om en omfattende bosetting og aktivitet her i denne perioden.

Det er sporene fra eldre jernalder som er særlig tallrike. De ligger konsentrert langs deler av kysten, og i visse områder ligger de i større konsentrasjoner.

Ett område som særlig skiller seg ut er Valseidet, som ligger mellom to store fjordarmer, Valsfjorden og Koet, og forbinder Vallersund-halvøya med resten av fastlandet. Noen av røysene er undersøkt og de viste seg å inneholde branngraver. Av gravutsyret er fortsatt noe bevart. Det ble funnet ringer av gull og sølv, nåler og beslag av bronse, deler av våpen m.m.

Det er forholdsvis få graver av denne typen i Bjugn, og sannsynligvis er de laget for spesielt fremtredende og mektige personer i jernaldersamfunnet.