Grandefjæra Naturreservat

Grandefjæra Naturreservat

Fredet våtmarksområde tilrettelagt for fuglekikking.

Grandefjæra er landets største fjære med 10 km strandlinje, og fredet areal på 21 km2. Et sammenhengende tidevannsareal på fem-seks km2 tørrlegges to ganger i døgnet.

I dette landskapet finner vi svært mange fuglearter. Over 200 arter er registrert. Vanlige hekkefugler er bl. a. ærfugl, siland, gravand, storspove, vipe, sandlo, myrsnipe, brushane, hettemåke, jordugle og bergirisk. Dessuten er det mye grågås, -kortnebbgås og hvitkinngås er i mindre antall innom på trekkrutene.

Det er tilrettelagt adkomst tre steder langs fjæra: i nord, i sør og midt i området. Høsten 2010 ble et nytt fugletårn/friluftsamfi åpnet i Grandefjæra. Det er opparbeidet en fin tursti med skilt og benker på diket mellom dyrkamark og fjæra.