Gildeseteren

Gildeseteren

Restaurert seteranlegg som ligger i fjellet mellom Stordalen og Sørdalen. Du må gå de siste 400 metrene fram til setervollen, der du finner et størhus og et fjøs. Bomveg inn til p- plass. Seterdag med salg av rømmegrøt m.m 01.07.02.