Froan kapell
©Leif Harald Hansen

Froan kapell

Froan kapell stod ferdig i 1904. Byggekomiteen ble ledet av væreier og grosserer Tobias Ulrik Borthen og Fru Nina Borthen var ei av ildsjelene i arbeidet med å samle inn penger til bygginga.
Froan kapell ble innvidd av prost Aarvold den 27. september 1904. Det ble tillagt 5 guds-tjenester årlig. Fra 1906 ble det også holdt konfirmasjon i Froan kapell.

Kirken er bygget som en langskipkirke av tre i sveitserstil med tårn, med klare innslag av nasjonalromatikk og dragestil. Buen over vinduene er kopi av glugger i Urnes stavkirke.

Døpefonten er av kleberstein og har utsmykning av ornamentikk som er kopier av 1100-talls ornamenter i Nidarosdomens nordskip.

Stol og bord i koret i ren dragestil.

Orgelet er et ordinært husorgel. Det er satt på kasse med løse, falske piper oppe på orgelet.