Fjeld Setergrend
©Joar Hauknes

Fjeld Setergrend

Fjeld Setergrend i Hopstaddalen i Roan var egentlig en egen gård på stedet, med bosetning helt tilbake til 1559. I fra 1762 har stedet delvis vært bebodd av losjerende, og etter hvert utviklet seg til ei setergrend. Det finnes i dag ca sju restaurerte seterhus og flere tufter på området.

Tradisjonell seterdag første søndag i august. Da holdes det utendørs andakt, og det selges gammel seterkost slik som bl.a. rømmegrøt.