Finnvær fyr

Finnvær fyr

Finnvær fyr ligger på Valøya nordvest i Froan i Frøya kommune i Trøndelag.

Fyret ble åpnet i 1912, og er en del av «fyrkjeden» i øyrekka utenfor Frøya, med Sula fyr i sør, deretter Vingleia fyr, Finnvær fyr og lengst i nord Halten fyr. Fyrbygningen er en 1 1/2 etasjes eternittkledd trebygning.

Fyret og Valøya ligger innenfor Froan naturreservat.