Dragseid Fornminnefelt

Dragseid Fornminnefelt

Et av landets største samling av bautasteiner og gravhauger. Funnene vitner om stor aktivitet i området fra år. 400 e Kr. Stedet er også et gammelt drageid, der folk trakk båtene over land fra Skråfjorden til Åfjorden.

Dragseid gravfelt er Åfjord kommunes tusenårssted.  Stedet har informasjonstavle om gravfeltet, åfjordsbåten og klippfiskarbeidet.

Tilrettelagt rasteplass og parkering.