Bryggene i Råkvåg
©Bent Brønner

Bryggene i Råkvåg

Bryggerekka i Råkvåg skal være den største samlinga av sildebrygger utenom byer i Norge. Flere av bryggene ble bygd på slutten av 1800-tallet. Da sildefisket var på topp i 1920-30 årene, var bryggene i Råkvåg et livlig sentrum for fiske og sjørettet næringsvirksomhet. Eldre folk husker ennå den tida da båtene lå så tett at det gikk an å gå tørrskodd over vågen.

Det er mye flott å oppleve i Råkvåg. I bryggene er sildegarn og tønner byttet ut med kunst- og kulturutstillinger og spisesteder, og på vågen er det snart like tett med fritidsbåter av ny og gammel årgang, som det tidligere var fiskebåter.