Åfjord kirke er ei stor trekirke fra 1879
©Petter Bueng

Åfjord kirke er ei stor trekirke fra 1879

Åfjord kirke ble bygd av byggmester K. Guttormsen fra Trondheim for omtrent 32 000 kroner. Flere åfjordinger var med på byggearbeidet. Kirka ble vigslet av biskop Andreas Grimlund den 9. oktober i 1879.

Dette er den tredje kirken i Åfjord. Den første kirken, Á kirkja, som ble bygd etter reformasjonen var viet Johannes Døperen. Den brant ned sammen med prestegården under et voldsomt tordenvær i 1770. Den andre kirka i Åfjord var ferdigbygd og vigslet i 1771.

Åfjord kirke har langplan og ca 500 sitteplasser.

Altertavlen i Åfjord kirke, som viser Jesus på korset, er malt av infanterikaptein Harald Lassen, bror av Kristoffer Andreas Lassen, som var sogneprest i Åfjord fra 1847 til 1862. Maleriet er kunst av god kvalitet og har beholdt fargene like godt til nå.

De fornemste gjenstandene fra gammelkirka som fortsatt er i bruk i nykirka er alterkalken og den minste av de to kirkeklokkene. Alterkalken er av sølv og har kors som motiv.