Open menu
Logtun Kirke
©Foto: Frostingen

Logtun Kirke

Kilde: Trøndelag reiseliv ASLogtun kirke fra 1400-tallet står i nærheten av området hvor Frostatinget var samlet i middelalderen. Lovbøkene ble oppbevart i en kiste i kirken. I koret står i dag en middelaldersk kiste som trolig er den kisten lovbøkene og seglet ble oppbevart i.

Bygningens proporsjoner skiller den ut fra eldre kirker ved at den er svært bred i forhold til lengden. Den får dermed et lavt og kompakt utseende. Skipet er utvendig 14,5 meter langt og 14 meter bredt. Koret er 9,5 meter langt og 10,5 meter bredt. Dekorerte steiner som tilfeldig er brukt i murene kan tyde på at en eldre steinkirke kan ha stått her tidligere. En kirke på Logtun er nevnt allerede i 1170.

Kirken har gjennom historien hatt flere ombygginger og har hatt flere tilbygg av tre som nå er fjernet. Vinduene vi ser i dag er fra 16/1700-tallet. Vestportalen i skipet er hogd tidlig på 1200-tallet og har det karakteristiske "hundetannsornamentet" i buen. Lignende dekor finnes bl.a. på Reins Kloster (Rissa) og i Nidaros Domkirke. Det er mulig at portalen er flyttet fra Rein.

Kirken gikk ut av bruk i 1868 og alt treverk ble fjernet. Murene sto som ruin fram til 1931. I 1950 ble kirken på nytt innviet og tatt i bruk. Altertavlen og prekestolen er utført i 1652 av Johan Bilthugger og malt i 1655 av Johan Kontrafeier.