Open menu

Bergkunst – bilder fra fjern fortid i Mølnargården

Fotoutstilling om steinalderens bergmalerier i Bjugn og Åfjord. Utstillingen åpnes lørdag 7. juli kl. 14:00 på låven, Mølnargården. 

Siste uken i mai møttes ivrige arkeologer og lokale krefter i Bjugn for å dokumentere bergkunst på Fosen. På Fosen finner vi hele 7 malte bergkunstlokaliteter. Dette utgjør en større samling malte lokaliteter, da det finnes bare ca. 25 kjente lokaliteter med malte figurer fra Norge. Bjugn kommune og Bjugn Bygdatun Mølnargården har lenge vært klar over hvilket bergkunstområde som finnes i denne regionen. Det er et sterkt lokalt engasjement for å vise frem denne bergkunsten, men utfordringen er at mange av figurene er vanskelig å se og flere av feltene er også ikke tilgjengelig for folk flest. Her står vi med et dilemma der vi har fantastiske kulturminner på den ene siden, men som på den andre siden ikke har en optimal formidlingsverdi slik bergkunsten fremstår i dag.

Utstillingen er et samarbeidsprosjekt mellom NTNU Vitenskapsmuseet, Trøndelag fylkeskommune, Fosen Kameraklubb og Bjugn Bygdatun, Mølnargården.

 

 

 

 

Tidspunkt
UkedagerDatoTidBeliggenhet
Fredag, Lørdag, Søndag07.07.2018
12.08.2018
11:00
17:00
Mølnargården