Open menu
Skårhåmmårdalen og Hiortengan

Skårhåmmårdalen og Hiortengan

Kilde: Destinasjon Røros

Om sommeren setret bergverkarbeiderne, mens øvrigheten bygde hageanlegg og paviljonger på landet. En flott sykkeltur er til paviljongen i Skårhåmmårdalen, eller til hegeanlegget ved Hiortengan - gården som ble eid av bergverksdirektør Peder Hiort.

Sjekk ut steder i nærheten