Open menu
Fiske i Namsskogan

Fiske i Namsskogan

Kilde: Visit Namdalen AS

Ørret- og røyefiske i Namsskogan

Fisket i Namsskogan byr på fine og varierte naturopplevelser, fra
skoglandskap til høgfjell. Du kan boltre deg i 800 vann/tjern og 35 elver, og
flere steder har du gode muligheter til å oppleve eventyrlig fiske, med en
særdeles god kvalitet på fisken. Ørret er mest utbredt, men noen vann har også
gode bestander med røye.

Namsen, "elvenes dronning" renner gjennom hele kommunen. Elva er ikke
lakseførende i disse delene av vassdraget, men til gjengjeld er den en av
Norges beste ørretelver! Du finner også en relikt lakseart her, Namsblanken.

Namsskogankortet

Namsskogankortet gir deg tilgang til rimelig fiske på 85 % av alt utmarksareal i Namsskogan kommune. Kortet omfatter alt areal tilhørende Namsskogan Fjellstyre, Statskog SF, Namdal Bruk AS, Ulvig Kiær AS og Moen kommuneskog. Falmår Statskog i Grong kommune er også innlemmet i fiskekortet.

Korttyper og salgskanaler

Kortet selges som døgnkort, 3-døgnskort, ukekort og sesongkort på www.inatur.no .
Det kan også kjøpes på flere reiselivsanlegg og bensinstasjoner i kommunen.

Fiskekort kan også kjøpes på SMS:
Døgnkort 160 NOK send FISKEKORT NAS10 til 2377
3-døgnskort 340 NOK send FISKEKORT NAS11 til 2377
Ukekort 420 NOK send FISKEKORT NAS12 til 2377

Sjekk ut steder i nærheten