Fiske ved Solbakken gård og feriehus

Fiske ved Solbakken gård og feriehus

Solbakken Gård er et flott utgangspunkt for fiske. Fra første del av februar til april er det torsk med rogn i fjorden. I mai, juni, juli og august kan en få torsk, sei, hvitting, hyse og lyr i fjorden. Silda kommer inn i juli-august. Da kommer det også makrell inn. Større fisk følger ofte sildestimene. I slutten av september/begynnelsen av oktober er seien i fjorden blitt større.

Fjorden har flere gode fiskegrunner. Fisken står ofte ved kanten av grunnene. Mefjordgrunnen er en god fiskeplass for sei om høsten. Våre stamgjester har etter hvert fått en meget god lokal kunnskap om fjorden.

For de som liker innlandsfiske er Fosenalpene er et fjellområde med uberørt natur og fiskevann med ørret. En kan en kjøpe et fiskekort som dekker de fleste fiskevann i Rissa Kommune.

Solbakken gård og feriehus har 9 båter til utleie og hus for å gjøre opp fisken.

Fasiliteter
 • Båter
  • Båter/robåter
 • Generelle fasiliteter
  • Egen kai/brygge
  • Egen strandlinje
  • Fiskekort
 • Kjøkken og hushold
  • Sløyeplass for fisk inne