Open menu
Besselvassheia OPP24

Besselvassheia OPP24

Kilde: Kystnorge AS

Opp24 er et turkonsept som går ut på å besøke den høyeste toppen i hver kommune i Sør-Trøndelag. Totalt er det 24 topper i fylkets 25 kommuner (pr 2016) (to kommuner har et felles grensepunkt som sin høyeste topp).  

Besselvassheia er det høyeste geografiske punktet på øya Frøya. «Fjellet» var navnløst inntil høsten 2009 da lokalavisa Hitra-Frøya arrangerte en navnekonkurranse i samarbeid med kommunen. Besselvassheia fikk navnet sitt etter Besselvatnet som ligger like ved, og dermed ble en tradisjon for navngivning ført videre.

6,8 km t/r, etter merket sti.
Se rutebeskrivelse på Ut.no

Sjekk ut steder i nærheten