ARV Lokalmat - Smaken av Snåsa
©ARV Lokalmat

ARV Lokalmat - Smaken av Snåsa

ARV Lokalmat er en dagligvarebutikk i Snåsa sentrum, med lokalt produserte varer. Her kan du oppleve Smaken av Snåsa, med ost produsert fra kyr som beiter i seterlandskap hele somrene, fenalår av gammelnorsk spælsau, varmrøkt reinkjøtt, et mangfold av grønnsaker, gode drikker, håndverk, med mer. Det aller meste er produsert innenfor Trøndelags grenser, og mye av det er produsert kun kilometre unna butikken.

Butikkens drivere er selv bønder, med et stort engasjement for at dagligvarer skal kunne omsettes der de skapes. De er overbeviste om at kort vei fra jord til bord både har økonomiske og kvalitetsmessige fordeler. Målet er at bonden skal ha en fortjeneste som samsvarer med det det koster å produsere god og næringsrik mat. Mindre transport gir lavere klimaavtrykk, færre grossistledd, mer igjen til den enkelte produsent og mat av høy kvalitet som ikke trenger å koste mye.

Hva betyr ARV?

Ethvert distrikt har sin arv å ta vare på. Matproduksjon og foredling har
lange tradisjoner hvor mangfoldet varierer ut fra mulighetene det enkelte distrikt gir.

A - Ansvar
R - Retrovasjon
V - Verdiskapning

Ansvar – Vi tar ansvar for å ta vare på våre naturressurser og sikre bærekraft nå og i framtiden.
Retrovasjon - Ved å ta vare på det særegne i et distrikt holder vi tradisjoner ved hevd og nye tradisjoner og produkter utvikles.
Verdiskapning – Vårt arbeid skaper engasjement, tilhørighet og arbeidsplasser – Dette er bygdeutvikling i praksis!

Velkommen ska du være!

Tidspunkt
Fasiliteter
UkedagerPeriodeTidBeliggenhet
onsdag, torsdag, fredag02.01.2023
31.12.2023
10:00
17:00
ARV Lokalmat
lørdag02.01.2023
31.12.2023
10:00
15:00
ARV Lokalmat
 • Forretningstilbud
  • Matvarer
 • Klassifisering
  • European Region of Gastronomy
 • Mat og drikke
  • Lokalmat leverandør
 • Symboler
  • Mat