Variert vandring i Sylan

De siste årene har stadig flere besøkende og hyttefolk etterlyst forslag til kortere turer og at disse beskrives godt, slik at det er lett for folk å komme seg ut i den vakre Tydalsnaturen.

De fleste turene er koblet opp mot lokale bedrifter eller kulturelle severdigheter, for å få til best mulig kvalitet på opplevelsene for de besøkende. Brosjyren er på 20 sider og i lommeformat.

Nasjonal standard for merking

Nytt for denne brosjyren er at den følger den nasjonale standarden for løypemerking, utarbeidet av Innovasjon Norge. Dette gjør det lett for den besøkende å velge en tur som passer formen og været. Merkingen går fra grønn til svart, omtrent som alpinløyper.

Vandrebrosjyren kommer ut i norsk og engelsk versjon. På Sylan.no kan du lese og laste ned hele vandrebrosjyren for Sylan.

Se også turforslag i Sylan på ut.no.