I Sylan er det mange flotte turer for deg som liker vandring. De korte turene går ofte nede i bygda mens de lengre turene gjerne følger turistforeningens merkede traseer.

Variert vandring i Sylan

De siste årene har stadig flere besøkende og hyttefolk etterlyst forslag til kortere turer og at disse beskrives godt, slik at det er lett for folk å komme seg ut i den vakre Tydalsnaturen.

De fleste turene i Tydal er koblet opp mot lokale bedrifter eller kulturelle severdigheter, for å få til best mulig kvalitet på opplevelsene for de besøkende.

Tydal Turistkontor og Stugudal Turistkontor har i den anledning laget en vandrebrosjyre. Brosjyren finnes på norsk og engelsk: På Sylan.no kan du lese og laste ned hele vandrebrosjyren for Sylan.

Topptur til Storsylen

Storsylen er Sør-Norges høyeste grensefjell med sine 1762 moh. Fjellet er av alpin karakter med bratte kanter, breer og egger. Detter er en av de mest spennende toppene i Trøndelag og var på 1800-tallet sett på som umulig å bestige.

I dag er Storsylen, med Syltoppen, en av de mest besøkte toppene i Sylan. Lengden på turen er 12 km en vei med høydeforskjell på 1000 meter. Fra Nedalshytta og opp til Syltjønna (1034 moh.) er terrenget relativt slakt og lett å gå. Etter tjønna følger en sterk stigning med 700 meter på 2,5 km. Fra Syltjønna ser stien relativt vanskelig ut, men den er grei å gå.

Firkanten – klassikeren i Sylan

Firkanten regnes som selve klassikeren i grensefjellene Sylan. Turen går både på svensk og norsk side, og fjellopplevelsene er grenseløse der du får sett det majestetiske Sylmassivet fra alle kanter. Firkantens stopp: Nedalshytta – Sylstationen – Blåhammarstugan – Storerikvollen – Nedalshytta

Turen er en fin introduksjonstur til Sylan, den gir godt overblikk over hele det store fjellturområdet. En avstikker til Storsylen (1762 moh.) anbefales på sommeren, enten som en dagstur fra Nedalshytta eller Sylstationen – eller, for de sprekeste, på returen fra Storerikvollen til Nedalshytta.

Denne «firkanten» er like fin å gå vinterstid, for eksempel som påsketur. Alle dagsmarsjene er permanent vintermerket. Det er ikke brøytet veg inn mot hyttene og du må derfor påregne en ekstra dagsmarsj inn til starthytta. Vi anbefaler 17 km lange vintermerkete løype inn til Nedalshytta fra Stugudal. Her går transportene til hytta, så det er ofte lett å gå etter sporene. Returen anbefales gjennom Skardøra i Skardørsfjella sør for Sylmassivet med en flott nedkjøring fram mot Stugudalen.

Du vil kanskje også like