Femundsmarka nasjonalpark byr på vakre padleturer, ørretfiske som ikke står tilbake for noe, og landskjent moltefangst. I et av de største sammenhengende villmarksområdene i Sør-Skandinavia får alle sansene sitt.

Med kano og fiskestang i Femundsmarka

Nesten halvparten av alle som besøker Femundsmarka nasjonalpark drar på kano- eller fisketur. Innsjøer på rekke og rad, både på norsk og svensk side, gjør at man kan få sett store deler av området ved bruk av kano.

Fiskestang er obligatorisk i Femundsmarka, og i tillegg til ørreten biter også abbor, røye, harr, sik, kake og gjedde godt. På vinteren er isfiske etter rye svært populært.

Sommerrute med buss

Rute 540 Røros – Synnervika som går fra Røros skysstasjon til Synnervik fra 20. juni til og med 15. august. Hvis du starter bussreisen fra Trondheim, reiser du til Røros med rute 340.

Nord i Femundsmarka. Foto: Bernartwood

Beroligende natur

Femundsmarka består i stor grad av rolige landskapsformer med småkupert åslandskap innimellom, men enkelte topper strekker seg opp mot 1500 moh. Et særtrekk ved nasjonalparken er rogenmorener, smale rygger som strekker seg ut i innsjøene, som danner et spennende landskap med øyer og nes.

Dyreliv

På og rundt de mange fiskevannene er det mye fugl å se, som fiskeørn, kongeørn og hønsehauk. Rundt Lille Grøvelsjø kan man også møte brushane og svømmesnipe. En moskusflokk har utvandret fra Dovrefjell, bjørn gaupe finnes, og jerven og oter har fast tilhold i området.

Les mer om naturopplevelser i Femundsmarka nasjonalpark.

Du vil kanskje også like